De longfysiotherapeut: veel meer dan een bewegingsspecialist!!!!

12-01-2018

Zoals we in ons vorige longblog hebben beloofd, zullen we wat vertellen over de andere specialismen van een longfysiotherapeut.

Als je een longaandoening hebt,bijvoorbeeld COPD, longemfyseem, astma of cystic fybrosis, hoort daar helaas ook vaak hoesten,benauwdheid en slijmvorming bij.....en ook daar kan de fysio je goed bij helpen. En dat zijn vaak tips en tricks om thuis toe te kunnen passen. Denk daarbij aan het goed (effectief) leren hoesten, leren huffen (wat huffen is en waarvoor het dient, leggen we een volgende keer uit) en vooral goed ademen door middel van ademhalingsoefeningen! De longfysiotherapeut kan je een aardig eind op weg helpen om al deze vaardigheden( die super-noodzakelijk zijn voor het managen van je longproblemen) goed te kunnen beheersen.

Verder kan hij samen met jou bekijken of de manier waarop je je medicatie neemt wel de meest effectieve is. Misschien zijn er in de loop van de tijd wel foutjes ingeslopen of was je even vergeten hoe het nu precies moest....Ook bekijkt hij samen met jou de hygiëne die erbij hoort: maak je de voorzetkamer van de medicatie bijvoorbeeld wel op de goede manier schoon?

En had je ook al gehoord van een flutter, een handig apparaatje waarbij je wat gemakkelijker slijm uit je luchtwegen kunt halen? Ook daarin kan de fysio je helpen: uitleg over de werking en het gebruik van de flutter en ook een instructie over het schoonmaken van het apparaatje. Niet onbelangrijk dus! Maar misschien is het voor jou wel beter een ander hulpmiddel te gebruiken, bijvoorbeeld een acapella of een aerosure? De longfysiotherapeut kan daar een goed afweging in maken en je zelfs helpen met de aanvraag bij de verzekering.

Bij ons leer je op een goede manier je neus te spoelen, als dat voor jou belangrijk is, bijvoorbeeld wanneer de holtes volzitten. Als je de techniek beheerst kun je dat thuis gewoon gaan doen!

Sommige patiënten in onze praktijk hebben ook veel baat bij het doorspreken van de dagelijkse bezigheden en de invloed die dat heeft op je energie-niveau. Onze longfysio's helpen door praktische tips en inzicht in de mechanismen in je lijf te geven!

Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat de fysio een handje moet/kan helpen met het slijm uit je luchtwegen halen. Dat kan bijvoorbeeld door autogene drainage of door het inzetten van flowventilatie (ofwel IPV: Intra Pulmonale Percussie Ventilatie).....

Tenslotte wordt er breder gekeken dan alleen maar de fysiotherapie. Wij hebben ook een diëtiste in huis die je verder kan helpen op voedingsgebied.....want bij een longaandoening is ook de voeding van groot belang. Daarover meer bij een ander stukje in dit blog.

Niet zelden bestaat een behandeling fysiotherapie in onze praktijk uit een mix van alles wat hierboven is genoemd....dat is bij elke patiënt weer anders! En wil je daar meer info over, mail ons (info@plexxus.nl) of bel gewoon 071-8887611.