HET LONGCENTRUM 

Wij zijn een team van 4 gespecialiseerde longfysiotherapeuten en 1 gespecialiseerde long diëtist, die met elkaar samenwerken in de praktijk om longpatiënten de beste zorg te kunnen bieden. 

Ontdek op ons long-blog alle ins en outs op het gebied van de longen en ons specialisme binnen de longfysiotherapie! 


WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn de fysiotherapeuten van het Longcentrum. Jeroen, Marjon, Jolien en Marlou zorgen voor de longfysiotherapie. En Ancilla verzorgt de diëtetiek.  
Gezamelijk werken wij aan deze blog en houden we jullie op de hoogte over de nieuwste ontwikkelingen binnen de long-fysiotherapie. De stukjes zullen afwisselend geschreven worden door een van onze fysiotherapeuten of diëtiste. 


.